ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

ศูนย์ฝึกอบรมระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้อง 0801 อาคารชูชาติกำภู โทร-Fax : 02-942-8555 ต่อ 1196